O Portalu  Mapa Serwisu  Kontakt

Portal Kulinarny

Obecnie wiele produktów w supermarketach jest słabej jakości. Ryby często karmione są niebezpiecznymi środkami, aby stymulować ich wzrost. Jeśli chcesz podnieść prestiż swojej firmy zajmującej się rybołówstwem i udowodnić dobrą jakość swoich produktów to zwróć uwagę na certyfikat MSC. Czym on jest i jakie ma znaczenie?

Czym jest certyfikat MSC?

Certyfikat MSC to oznaczenie, które jest gwarantem jakości danego produktu. Każda ryba czy owoc morski wyróżniony tym znakiem został przebadany przez niezależnych ekspertów pod kątem wpływu jego hodowli na ekosystem.

Na każdym etapie produkty z certyfikatem MSC są starannie oddzielane od reszty towarów. Można uznać, że ryby i owoce można objęte MSC, to produkty premium.

Gwarancja jakości

Każdy produkt objęty certyfikatem MSC przechodzi regularne testy DNA, które dowodzą, że towary są prawidłowo oznakowane. Wszystkie przetwory rybny spełniają wytyczne Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych. 

Certyfikat MSC jako jedyny jest również  zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Akredytacji Społecznej i Środowiskowej oraz Znakowania. Organizacja ta czuwa nad utrzymaniem najlepszych praktyk oraz standardów społecznych i środowiskowych.

Jak zdobyć certyfikat MSC?

Uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia, to długi, ale warty wysiłku proces. W momencie, gdy Twoje przetwory rybne uzyskają certyfikat MSC, możesz mieć pewność, że cena Twoich produktów poszybuje w górę, a marka zyska lepszą reputację i prestiż.

Certyfikat MSC

Kto może przystąpić do procesu certyfikacji?

Standardem MSC mogą zostać objęte rybołówstwa:

 • jednogatunkowe,
 • wielogatunkowe,
 • śródlądowe,
 • przybrzeżne,
 • dalekomorskie,
 • połowy denne,
 • połowy pelagiczne,
 • połowy wspomagane

Program certyfikacji MSC odnosi się w równym stopniu do firm poławiających dziko żyjące populacje ryb, również słodkowodnych, i owoce morza na całym świecie, niezależnie od gatunku będącego celem połowu, metody połowu, zastosowanych technologii, środowiska, położenia geograficznego oraz skali i wielkości rybołówstwa.

Kto ocenia firmę, które przystąpiła do procesu certyfikacji?

W celu zagwarantowania pełnej bezstronności i wiarygodności procesu certyfikacji do jego wykonania zapraszane są niezależne jednostki. Jest to grupa specjalistów w dziedzinie rybołówstwa, która nie jest połączona z kontrolowaną organizacją. Daje to pełną przejrzystość i pewność przeprowadzanej procedury.

Na co zwracają uwagę niezależne jednostki certyfikujące?

Niezależny zespół specjalistów i naukowców przeprowadza dokładną ekspertyzę oraz dokonuje analizy takich informacji jak:

 • dane dotyczących stada — liczebność,
 • wyniki wywiadów przeprowadzonych z interesariuszami,
 • dane dotyczące ilości poławianych ryb, składu połowu, informacji o narzędziach połowowych i o siedliskach.

Jakie są koszty i długość trwania procesu certyfikacji?

Statystycznie proces certyfikacji w najlepszym przypadku potrwa rok, ale może przeciągnąć się do 18 miesięcy. 

Jedynymi wydatkami związanymi z uzyskaniem certyfikatu MSC jest opłacenie niezależnych jednostek certyfikujących. Specjaliści na miejscu dokonują wyceny całości usługi. Ta kwota jest uzależniona od takich czynników jak:

 • złożoności danego rybołówstwa,
 • stopnień zaangażowania interesariuszy,
 • dostęp do informacji.

Jakie kryteria trzeba spełniać, aby uzyskać certyfikat MSC?

Certyfikat MSC to bardzo prestiżowe wyróżnienie, które jest gwarantem jakości Twoich produktów. W związku z tym otrzymanie takiego odznaczenie musi być wymagające. Najważniejszych dokumentem, który reguluje kryteria przyznawania certyfikatu MSC, jest norma Zasady i kryteria MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Odnosi się ona w głównej mierze do dzikich łowisk.

Regulacje w tej normie opierają się na trzech głównych filarach:

 • łowisko musi zadbać o utrzymanie równowagi eksploatowanych zasobów morskich,
 • zakład musi zapewnić utrzymanie ekosystemu, od którego zależy dane łowisko,
 • niezbędne jest skuteczne i odpowiedzialne zarządzanie.

Certyfikat MSC

Korzyści płynące z certyfikatu

Po uzyskanie certyfikatu MSC warto postarać się również o wyróżnienie IFS Food. Takie połączenie zagwarantuje gwałtowny wzrost prestiżu marki, co przełoży się na większą sprzedaż.

Dodatkowo takie wyróżnienia zapewnią zainteresowanie większych firm Twoimi wysokiej jakości przetworami rybnymi. Skutkuje to podpisaniem wielu nowych kontraktów na regularne dostawy ryb i owoców morza.

Proces uzyskania certyfikatu MSC to ciężka i długa przeprawa. Jednak wszystkie starania są tego warte. Rozpoczęcie procesu certyfikacji można uznać za pewną inwestycję, która na pewno zwróci w postaci nowych klientów i kontraktów handlowych.

Kategoria: Felietony
Słowa Kluczowe:


Comments are closed.

 • Polecane restauracje: